02.05.2017 r.

GRZAĆ DALEJ, CZY NIE ? – OTO JEST PYTANIE

            Tegoroczna wiosna nas nie rozpieszcza. Mamy już drugi dzień maja, dawno powinniśmy zapomnieć o zimowych chłodach i zacząć rozliczać miniony sezon grzewczy.

Dlatego zastanawiamy się, kiedy wyłączyć ogrzewanie i czy zaliczki na opłaty za ciepło zbierane od mieszkańców przez minione 7 miesięcy, wystarczą nam na pokrycie kosztów ciepła, które nadal jest dostarczane do ich lokali.

            W poprzednim systemie gospodarczo – politycznym, gdy Państwo dotowało ciepłownictwo i utrzymywało w kraju jedną cenę ogrzewania lokalu (zł/m2 p.u.), zwaną ceną urzędową-  decyzje co do terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu w danym rejonie kraju, podejmował wojewoda. Przy czym terminami urzędowymi, tj. datami granicznymi sezonu grzewczego były 15 październik i 15 kwietnia, zaś wojewoda decydował o odstępstwach, uwzględniając warunki pogodowe na swoim terenie.

            W czasach gospodarki rynkowej decyzję o okresie trwania sezonu (rozpoczęciu
i zakończeniu) podejmuje zarządca nieruchomości, który uwzględnia oczekiwania mieszkańców i rachunek ekonomiczny tej decyzji.

            Niestety, rozwiązania techniczne naszych wewnętrznych systemów grzejnych
w budynkach, nie pozwalają na indywidualizację odbioru ciepła przez część lokali, bez ponoszenia kosztów wspólnych dostawy ciepła do budynku przez pozostałych mieszkańców. Dlatego decyzja o rozpoczęciu lub wstrzymaniu dostawy ciepła obejmuje wszystkich.

Mijający sezon grzewczy rozpoczęliśmy z dniem 27 września 2016 r. Poniżej zestawiliśmy wynikowe koszty zakupu energii (w opłacie zmiennej) dla wszystkich lokali mieszkalnych
w poszczególnych miesiącach sezonu, z kwotą symulacyjną dla miesiąca kwietnia br., którego koszty nie zostały jeszcze zarejestrowane. Koszty z miesiąca września zarejestrowano wspólnie z październikiem.

Wyglądają one następująco:

(wyniki podano w tys. zł)

Miesiąc sezonu

Sezon 2015/16

koszty

Sezon 2016/17
Naliczenia Koszty Wyniki
Październik 614,1 934,79 638,6 + 296,19
Listopad 740,3 934,79 836,8 + 97,99
Grudzień 781,5 934,79 1.029,9 - 95,11
Styczeń 1.403,6 934,79 1.324,0 - 389,21
Luty 775,7 934,79 1.022,8 - 88,01
Marzec 797,6 934,79 677,5 + 257,29
Kwiecień 433,2 934,79 750,0 + 184,79
RAZEM 5.546 6.543,00 6.279,6 + 263,93

            Analiza tabeli wyników pokazuje, że gdybyśmy zakończyli ogrzewanie mieszkań
z końcem kwietnia, to w bilansie środków naliczonych mieszkańcom (zaliczki) w stosunku do poniesionych kosztów sezonu wystąpiła by nadwyżka w wysokości 263,93 tys. zł.
(w ubiegłym sezonie zanotowaliśmy nadwyżkę w wysokości 997 tys. zł.)

            Gdyby jednak czas ogrzewania budynków przedłużył się o jedną dekadę miesiąca (do 10 maja), to symulowana nadwyżka stopniała by do zera, a taka sytuacja źle rokuje dla większości wyników rozliczeń na poszczególnych budynkach.

            Zestawienie wyników symulacyjnych wszystkich nieruchomości pokazuje, że ze164 rozliczonych , w 30-u występuje wynik ujemny, co oznacza, że zarejestrowane koszty zużytej energii przekroczyły sumę zebranych w tych budynkach zaliczek. Taki wynik to sygnał dla ich mieszkańców, że w rozliczeniach indywidualnych lokali powinni się spodziewać znaczących dopłat. Rozważaliśmy dla tych budynków kontynuację poboru zaliczek, także przez miesiąc maj, co złagodziłoby poziomy przewidywanych dopłat po ich rozliczeniu. Zdecydowaliśmy jednak, że nie będziemy powodować zamieszania, jakie to by wywołało, wśród użytkowników lokali w tych budynkach.

            Ogólnie stwierdzamy szerokie rozwarstwienie wynikowego kosztu liczonego na m2
p. użytkowej w poszczególnych budynkach spółdzielni, który się waha w przedziale od 1,88 zł/m2 do 5,40 zł/m2 , przy czym te obydwa budynki ze skrajnymi wynikami mają instalację wyposażoną w urządzenia do regulacji i rozdziału kosztów ciepła – co powinno sprzyjać racjonalizacji ciepła zużywanego przez ich mieszkańców.

            W grupie kosztów powyżej 5 zł/ m2 mamy 2 budynki, w przedziale 4 ÷ 5 zł/m2 jest ich 21, natomiast wynik poniżej 2 zł/m2 uzyskało 5 budynków. Pozostałe 89 budynków miało wynik w przedziale 2 ÷ 3 zł/m2, a 45 w przedziale 3 ÷ 4 zł/m2. Jak to przełoży się na indywidualne rozliczenia, okaże się już niebawem, gdyż ich wyniki otrzymamy od firmy METRONA do końca miesiąca czerwca.

            Narazie czekamy na definitywne odejście chłodów i nastanie ciepłej wiosny.
W ostatnim okresie dni chłodne były przeplatane ciepłymi, po których następował powrót chłodu. Będziemy się temu bacznie przyglądali i decyzję o zakończeniu sezonu grzewczego podejmiemy we właściwym czasie.

Przypominamy jednocześnie, że każdy z naszych budynków ma instalację grzewczą uzbrojoną w automatykę pogodową, która wyłącza dostawę ciepła w przypadkach przekroczenia przez temperaturę zewnętrzną poziomów nastaw.

            Zatem gdyby się nagle zrobiło ciepło ponad ustalony poziom temperatury, to dostawa ciepła do budynku zostanie przerwana automatycznie a mieszkańcy nie będą ponosić dalszych kosztów. Czekamy więc wszyscy na ciepło.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu