28.11.2017 r.

ZADŁUŻENIE MIESZKAŃCÓW SYSTEMATYCZNIE ZMNIEJSZAMY

            Zadłużenie w opłatach za lokale w naszej spółdzielni po raz kolejny zmalało. Na koniec trzeciego kwartału br. jest ono niższe o ponad 343 tys. zł od stanu na koniec 2016r.  To spadek o blisko 8,9 proc.

            Od ponad 3 lat, kiedy zatrzymaliśmy ciągłe narastanie zadłużenia w opłatach za lokale, które sięgało 5 mln. zł, notujemy jego systematyczny spadek. Przypomnijmy, że na koniec 2016 r. wynosiło ono 3.843 mln. zł (przy czym w opłatach za wodę – 1,052 mln. zł , zaś za pozostałe opłaty czynszowe 2.791 mln. zł). Zadłużenie to tworzyły 1964 lokale
(w czynszu) i 3639 lokali (w wodzie).

            Kontynuacja intensywnych działań windykacyjnych spowodowała, że po 9-ciu miesiącach br. notujemy kolejne spadki wielkości zadłużenia, które zmniejszyły dług do poziomu 3.500 mln. zł (z tego w wodzie 0,876 mln. zł, zaś w czynszu 2.623 mil. zł). Gwałtownie spadła liczba dłużników w opłatach za wodę (1984 lokale), zaś nieco wzrosła
w opłatach czynszowych (2201 lokali).

            Dla jasności skali problemu informujemy, że Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa eksploatuje i rozlicza 7.000 lokali mieszkalnych. Wydaje nam się, że na tle innych zarządców w okolicy udaje nam się utrzymywać przyzwoity poziom zadłużenia pod kontrolą i w ryzach (jego wskaźnik wynosi ok. 8 proc.), choć na tle zarządców spółdzielczych w kraju jesteśmy poniżej poziomu, który by nas zadawalał. Ale to jest także specyfika warunków żyrardowskich, które po przełomie 1990 r. i likwidacji wielu miejsc pracy
w mieście, przyczyniły się do zubożenia wielu rodzin naszych mieszkańców i zaowocowały przyrostem zadłużeń w opłatach, które dzisiaj  z mozołem odrabiamy.

            Dla ustalenia stanu wpłat i zaległości w opłatach za używanie lokali spółdzielnia jako zarządca na bieżąco prowadzi analizę wpływów z tytułu wszystkich, należnych od użytkowników lokali opłat, tj. od członków spółdzielni, osób nie będących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu, właścicieli  lokali nie będących członkami, najemców, osób użytkujących lokale bez tytułu prawnego, dzierżawców.

            Bieżąca analiza stanu wpłat i zaległości jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność windykacji. Im krótszy będzie czas jaki upłynął pomiędzy datą płatności, a rozpoczęciem działań windykacyjnych, tym skuteczność windykacji będzie większa, bowiem dług im starszy, tym trudniej go odzyskać. Większe są także koszty wyegzekwowania takiego długu.

            Dlatego od kilku lat staramy się te zasady przestrzegać, a ponieważ w sposób uregulowany i systematyczny podjęliśmy skuteczniejszą współpracę z komornikami sądowymi, stąd zasygnalizowane wyniki.

            Pragniemy też podkreślić, że największy nacisk jaki kładziemy w działaniach windykacyjnych wobec dłużników to jest windykacja polubowna, której kluczowym elementem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem i nakłonienie go do dobrowolnej spłaty zadłużenia i zawarcia stosownej umowy ugody.

            Z kolei windykacja sądowa , to jest już skierowanie sprawy do sądu w odpowiednim trybie i uzyskanie stosownego orzeczenia sądowego, które umożliwia prowadzenie dalszych czynności zmierzających do odzyskania należności poprzez egzekucję komorniczą. Taka windykacja jest kosztowna dla spółdzielni, a w konsekwencji dla dłużnika, o czym warto pamiętać.

___________________________

            Wszystkie te działania są prowadzone w interesie ogółu mieszkańców spółdzielczych budynków, a życie pokazuje, że szczególnie w interesie sąsiadów dłużników w nieruchomości. Beztroska legislacyjna dzisiejszych decydentów w Parlamencie wprowadziła półroczne vacatio legis dla dłużnika niepłacącego czynsz , po którym to okresie spółdzielnia będzie mogła dopiero wystąpić do sądu o wykluczenie dłużnika z grona spółdzielców. A co ma robić nieruchomość z brakiem pieniędzy w tym okresie ?

Jednocześnie ewidencja i rozliczenie wszystkich działań eksploatacyjno – remontowych, jedynie w obrębie jednej nieruchomości ( co wprowadziła nowelizacja ustawy spółdzielczej
z 20 lipca 2017 r.) spowodować może paraliż remontowy i dostawczy w nieruchomości, która będzie miała kilku uciążliwych dłużników.

Warto o tym pamiętać.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu