30.01.2018 r.

I TAK TO SIĘ ZACZĘŁO .........

            „Czterdzieści lat temu w 1958 roku byłem głównym księgowym w Żyrardowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego. Jak wielu pracowników tak i ja pragnąłem mieć własne mieszkanie. Dowiedziałem się, że istnieje możliwość zaspokojenia tej potrzeby poprzez zorganizowanie spółdzielni mieszkaniowej. Postanowiłem zebrać materiały informacyjne. Przeprowadziłem rozmowy z władzami miasta, dyrekcjami i radami zakładowymi przedsiębiorstw uzyskując ich poparcie dla tej inicjatywy.

            W uzgodnieniu z architektem miejskim inż. Jerzym Sikorskim, przewodniczącym Prezydium M.R.N. Stanisławem Milczarkiem i przewodniczącym Rady Zakładowej Adamem Marciniakiem, zwołałem Walne Zgromadzenie w sali konferencyjnej Zakładów Lniarskich ustalając, że siedzibą spółdzielni jest Rada Zakładowa Żyrardowskich Zakładów Lniarskich, a terenem działania miasto Żyrardów.

            Swój podpis pod uchwałą i deklaracją przystąpienia do spółdzielni złożyło
41 osób spośród 400 uczestników spotkania. Byli to założyciele naszej spółdzielni.
Z grupy tej wybrano Radę i Zarząd powołanej spółdzielni”.

            Powyższe słowa zawarł założyciel i pierwszy prezes spółdzielni mieszkaniowej „JEDNOŚĆ” w Żyrardowie – Pan Kazimierz Werbicki we wspomnieniu przygotowanym na 40-lecie ŻSM w 1998 roku.

            Grupa założycieli wybrała ze swojego grona kierownictwo spółdzielni.

W skład pierwszej Rady weszli:  

kol., kol. Jan Warchoł, Anna Modzelewska, Leon Gwiaździński, Anna Piasecka, Lucjan Łoskot, Jadwiga Sołtan, Wanda Wolska, Henryk Naziębło, Jan Neubert.

Skład pierwszego Zarządu:    

kol., kol. Kazimierz Werbicki, Edward Cuper, Henryk Cegliński.

            Początkowy okres funkcjonowania spółdzielni wiązał się ściśle z poczynaniami władz miejskich, bez których niemożliwe było w ówczesnych warunkach prowadzenie samodzielnej działalności inwestycyjnej. Ograniczenia te dyktowały względy administracyjno-prawne,
a ponadto potrzeby wspólnych uzgodnień lokalizacyjnych i zabezpieczenia infrastruktury technicznej pod przyszłe osiedla.

            Jednakże bez chęci i społecznego zaangażowania pierwszych działaczy spółdzielni, jej funkcjonowanie i rozwój byłyby niemożliwe.

            Pierwszy budynek o 32 mieszkaniach ( ul. Legionów Polskich 64) spółdzielnia oddała do zasiedlenia w dniu 09 lutego 1959r. Zaś kolejne przy tej ulicy, budynki sąsiednie,
w listopadzie 1959r., kwietniu 1960r. i listopadzie 1961r. W drugiej połowie 1961r. oddano do zasiedlenia dwa inne budynki przy ul. Limanowskiego 52 i 54.

            O entuzjazmie w działaniu z tego okresu niech świadczy fakt społecznej pracy Zarządu w pierwszych latach funkcjonowania spółdzielni. Mieszkańcy pierwszych zasiedlonych budynków dla uniknięcia wysokich kosztów eksploatacji społecznie pełnili funkcje palaczy we własnej kotłowni oraz sami urządzali tereny zielone wokół budynków.
W tym czasie nawiązała się między nimi solidarność we wspólnym działaniu, a także gotowość służenia wzajemną pomocą.

            Gdy studiowałem dokumenty spółdzielni z pierwszej połowy lat sześćdziesiątych, natknąłem się na informacje świadczące o mnogości form kontaktów pomiędzy mieszkańcami w tamtym okresie. Znalazły one odbicie w funkcjonowaniu obok ciał statutowych (Rada Nadzorcza, komitety blokowe) innych ciał społecznych takich jak; Komisja Pracy Kobiet, Rada Młodzieżowa Osiedla. Wszystkie one znalazły swoje miejsce
w życiu osiedla i pole do efektywnych działań.

            Obok Spółdzielni „JEDNOŚĆ” powstały w mieście w tym samym czasie inne spółdzielnie – S.M. „NADZIEJA” powołana w 1958 r. z inicjatywy żyrardowskich rzemieślników oraz S.M. „SŁONECZNA” powołana w 1960 r. Obie wybudowały; S.M. „NADZIEJA” – 2 budynki (52 mieszkania) przy ul. Środkowej 31 i 33, S.M. SŁONECZNA” – 3 budynki (41 mieszkań) przy ul. 16-go Stycznia i ul. Narutowicza 2 i 4.

            Obie te spółdzielnie przyłączyły się w kolejnych latach do S.M. „JEDNOŚĆ”.
W wyniku połączenia w 1970r. zmieniono nazwę spółdzielni z S.M. „JEDNOŚĆ” na
Żyrardowską Spółdzielnię Mieszkaniową.

            Efektem tego pierwszego okresu funkcjonowania ŻSM było wybudowanie
i zakończenie w 1969r. realizacji całego osiedla Żeromskiego (21,5 budynków) oraz podjęcie realizacji osiedla Sikorskiego (dawne os. Świerczewskiego). Spółdzielnia obejmowała działaniem także osiedla „Środkowa” (2 bud.) i „Słoneczna” (3 bud.).

            Warty przypomnienia jest fakt, że w 1968 roku spółdzielnia wybudowała i objęła
w użytkowanie Osiedlowy Dom Kultury, pierwszą tego typu placówkę społeczno-wychowawczą w dawnym województwie warszawskim i jedną z pierwszych w kraju.

            Gdy wspominamy Samorząd Spółdzielni z okresu pierwszego dziesięciolecia i ludzi którzy nim przewodzili to obok nazwisk pierwszego składu samorządu i nazwiska człowieka historii ŻSM – Kazimierza Werbickiego należy przywołać nazwiska członków Zarządu ; Jerzego Janiszewskiego, Zenona Więckowskiego, Czesława Guzowskiego, Wacławy Wierzbickiej.     Członków Rady Spółdzielni; Tomasza Andryszczaka, Stefana Kasperkiewicza, Henryka Koźbiała, Jana Radzikowskiego, Janusza Zajdla, Henryka Dukaczewskiego, Zofii Malińskiej, Ryszarda Przybylskiego, Bogdana Obłękowskiego, Andrzeja Matuszewskiego, Włodzimierza Mońko, Remigiusza Piotrowskiego, Jana Zachariasza.

            To oni kontynuowali dzieło „założycieli” i pozostawili ślady na kartach historii naszej spółdzielni.

                                                                                              Marian Rusinowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu