15.05.2018 r.

DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI w 2017 r. W ZAKRESIE TECHNICZNEGO UTRZYMANIA BUDYNKÓW

            Kontynuujemy rozpoczętą w ubiegłym tygodniu prezentację części sprawozdania Zarządu za 2017 r. dot. działań techniczno-remontowych i modernizacyjnych prowadzonych na naszych osiedlach, która będzie przedmiotem oceny tegorocznego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

            Informacja ta zawiera zestaw działań prowadzonych przez służby techniczno-konserwacyjne przy instalacjach budynków, przy ich konstrukcji i elewacjach, oraz na terenach osiedlowych w obrębie spółdzielczych nieruchomości. I tak:

  • Obok uzyskanego dodatniego wyniku finansowego i kolejnego już spadku zadłużenia czynszowego rok 2017 przyniósł wiele znaczących dokonań, do których należy zaliczyć  między innymi:

-     Dobre efekty naszych działań modernizacyjnych prowadzonych i realizowanych w 2017 roku, w tym między innymi:

  • Ocieplenie ścian szczytowych w 5-ciu budynkach osiedla Batorego i Teklin.
  • Ocieplenie stropodachów metodą wtryskową w 10-ciu budynkach osiedli Kościuszki, Centrum, Teklin i Piękna.
  • Ocieplenie dachu styropapą  w budynku nr 1 osiedla Sikorskiego (typu Czerskiego).
  • Modernizację instalacji oświetleniowej poprzez montaż lamp ledowych z czujnikami ruchu na klatkach w 39-ciu budynkach osiedla Batorego, Kościuszki, Centrum, Wschód i Teklin.
  • Przebudowę instalacji przeciwpożarowej w 3-ch budynkach  wysokich osiedla Teklin i budynku Hotelowo-Rotacyjnego, z przystosowaniem jej  do obowiązujących aktualnych przepisów (w tym wybudowanie nowych hydroforni dla budynków na osiedlu Teklin bl. 16 i 17).
  • Wymiana zużytych termostatów grzejnikowych w 58-u budynkach na wszystkich osiedlach Administracji Zachód i Wschód.
  • Przebudowa starych ciągów pieszych i dróg wewnątrzosiedlowych wraz z poszerzeniem  zatok postojowych na osiedlu Batorego, Wschód, Teklin i Piękna.

-     Rozpoczęcie budowy kolejnego budynku mieszkalnego o 16 lokalach na osiedlu Piękna.

-     Wykonanie i przyłączenie zasilania energetycznego do dwóch zespołów garażowych (24 boksy) na osiedlu Piękna, które zostały wybudowane w celu ustanowienia odrębnej własności dla członków.

-     Kontynuowanie wymiany tracących legalizację wodomierzy z nakładkami  odczytowymi. W 2017 roku wymieniono 4.908 sztuk w 33 budynkach obydwu Administracji Osiedlowych.

  • Działania techniczno – remontowe prowadzone w Spółdzielni w 2017 roku szły w kierunku właściwego utrzymania i poprawiania stanu technicznego budynków oraz ich otoczenia, a także zwiększenia sprawności dostawy mediów do lokali. Takie działania przyczyniają się do poprawy warunków zamieszkiwania  naszych mieszkańców i stwarzają narzędzia do racjonalizacji dostaw mediów, co sprzyja sprawności i dokładności ich rozliczeń.

Wprowadzenie u nas wodomierzy i podzielników kosztów ciepła z funkcją zdalnego odczytu wyeliminowało  błędy metod pomiaru czy uciążliwości związanej z obowiązkiem pobytu mieszkańców w lokalach w czasie trwania odczytu. Dało poczucie komfortu.

Ponadto modernizowaliśmy i usprawnialiśmy infrastrukturę  drogową, tworzyliśmy nowe miejsca parkingowe na osiedlach.

Kontynuowaliśmy akcję dociepleń stropodachów i ścian bocznych w wiatrołapach wejściowych do klatek schodowych.

Realizowaliśmy dalszą wymianę oświetlenia klatek schodowych i piwnic z tradycyjnego na lampy ledowe z czujnikami ruchu i czujnikami oświetlenia zewnętrznego, co pozwala na zdecydowane obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

W pozostałych działaniach remontowych, stosując zasadę międzybudynkowych pożyczek środków na remonty realizowaliśmy działania niezbędne dla budynków i ich otoczenia. W tym między innymi:

-     Zabezpieczano budynki przed wpływem czynników atmosferycznych zewnętrznych, poprawiając ich izolacyjność , remontując pokrycia dachowe w 9-ciu budynkach, uszczelniając złącza płyt w kilkunastu, remontując wiatrołapy i docieplając w nich ściany w 8-u budynkach.

-     Remontowano kominy podnosząc ich wysokość (na budynku typu Czerskiego).

-     Malowano klatki schodowe w 15-u budynkach.

-     Wymieniano na nowe okienka piwniczne w 21- budynkach.

-     Zamontowano drugie drzwi w korytarzach  klatek schodowych w 3-ch budynkach typu Czerskiego.

-     Remontowano instalację odgromową w 9-ciu budynkach.

-     Wymieniono stare posadzki w korytarzach w 7-u budynkach wysokich (w łącznikach na XI piętrach) osiedla Wschód.

-     Remontowano ciągi piesze, uliczki wewnątrzosiedlowe i rozbudowano miejsca postojowe na osiedlach Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej.

-     Remontowano i uzupełniano elementy małej architektury  (place zabaw, pergole śmietnikowe, kosze na śmieci).

-     Utrzymywano bezpieczeństwo zamieszkiwania poprzez ciągły nadzór instalacji gazowej, spalinowej, wentylacyjnej i elektrycznej w tym poprzez kontrole, przeglądy i dokonywane naprawy.

  • W działaniach eksploatacyjnych usprawnialiśmy współpracę z Operatorem wywozu odpadów komunalnych z naszych osiedli oraz ze służbami Gminy odpowiedzialnymi za koordynację działań w tym zakresie.

Doskonaliliśmy pracę administracji osiedlowych oraz firm obsługujących osiedla w zakresie utrzymania czystości, porządku oraz konserwacji instalacji budynkowych.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu