21.08.2018 r.

PRZECIW DESTABILIZACJI SPÓŁDZIELCZEJ BRANŻY MIESZKANIOWEJ

            Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (sekcja mieszkalnictwa – Cooperatives Housing International) na swoim posiedzeniu w czerwcu br. w Tallinie (Estonia) podjął uchwałę w sprawie zgodności polskich przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych
z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi oraz rozpoczął swą misję w Polsce.

            Posiedzenie Cooperatives Housing poświęcone było sytuacji prawnej spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i rozwiązaniom prawnym, które funkcjonują obecnie w ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych.

            Uczestnicy spotkania, pochodzący z kilku krajów w tym: Wlk. Brytanii, Norwegii, Malezji, Niemiec, Austrii, USA i Szwecji po zapoznaniu się z informacją o aktualnej sytuacji prawnej spółdzielni mieszkaniowych przedstawionej przez dr Jerzego Jankowskiego, który reprezentował polską spółdzielczość mieszkaniową – określili sytuacje, spółdzielni jako dramatyczną oraz porównali ją do grabieży majątku spółdzielczego przez Państwo.

            Wykazali oni, że sytuacja ta przypomina najgorsze czasy w historii Europy, gdzie własność prywatna była naruszana, a obywatele byli pozbawieni prawa do zrzeszania się.

            Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (sekcja mieszkalnictwa – CHI) w uchwale
z dnia 6 czerwca 2018 r. podjętej w Tallinie wskazał, iż jest:

■ zaniepokojony ostatnimi zmianami polskiej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz
   kolejnymi projektowanymi zmianami w polskiej ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych  

(m.in. zmianami, które weszły w życie z dniem 9 września 2017 r.).

■ przeciwny wszelkim zmianom w polskiej ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które

   nie są zgodne z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi.

■ przeciwny wszelkim zmianom, które prowadzą do likwidacji lub destabilizacji polskich

   spółdzielni mieszkaniowych, do których należy zaliczyć:

- likwidację prawa polskich spółdzielni mieszkaniowych do pozbawienia członkostwa osób, które działają w sposób sprzeczny z wewnętrznymi zasadami, procedurami lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. członków, którzy zalegają z płatności względem spółdzielni mieszkaniowej);

- grabież funduszy własnych spółdzielni mieszkaniowych, co prowadzi do braku stabilizacji spółdzielni mieszkaniowych w sytuacji, w której inne sektory spółdzielcze oraz podmioty prawa prywatnego mogą posiadać takie fundusze;

- ochronę zadłużonych członków, co powoduje sytuację, w której nie muszą oni spłacać swojego zadłużenia i oczekują na wniesienie sprawy do sądu przez SM;

- ograniczenie prawa podejmowania decyzji przez zarząd oraz radę nadzorczą na rzecz zgromadzenia ogólnego spółdzielni mieszkaniowej, w tym przypisania walnemu zgromadzeniu prawa do zmiany decyzji tych organów, prowadząc w konsekwencji do sytuacji, w której spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą działać w sposób efektywny;

- pozbawienie członkostwa z mocy prawa tzw. członków oczekujących oraz ich prawa do mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej (regulacja ta narusza art. 2, art. 58 ust. 1 oraz art. 64 ust. 3 Konstytucji RP);

- upublicznienie informacji pochodzących z umów zawieranych przez spółdzielnie mieszkaniowe (np. całkowitej wartości przedmiotu umowy), poprzez umieszczenie tych informacji na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej, co prowadzi do naruszenia zasad konkurencji oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

            Cooperatives Housing oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP współpracują ze sobą aktywnie od ponad 10 lat. Z uwagi na zaistniałą w wyniku nowelizacji
z dnia 20 lipca 2017 r., bardzo niekorzystną sytuację prawną członków spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, postanowiono wspólnie, iż Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (sekcja mieszkaniowa –CHI) rozpocznie swoją misję w Polsce na rzecz zapewnienia zgodności ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi, wobec dyskryminacyjnego charakteru aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych względem innych form prawnych przedsiębiorstw oraz ich sprzeczności ze wszystkimi Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi.

Zarząd ŻSM

Ps. Zebrane z materiałów w miesięczniku spółdzielczym TĘCZA POLSKA

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu