28.02.2017r.

KOSZTY ZAKUPU ZUŻYWANEJ WODY i JEJ PODGRZANIA ROZLICZAMY CORAZ SPRAWNIEJ.

            W naszej spółdzielni woda jest dostarczana do 156 nieruchomości mieszkalnych. W 98-u nieruchomościach posiadających instalację cieplej wody dostarcza się również do lokali wodę podgrzaną. Rozliczenie z mieszkańcami kosztów zużycia obydwu rodzajów wody dokonujemy w okresach półrocznych. W miesiącu styczniu rozliczyliśmy poszczególne lokale i przekazaliśmy mieszkańcom blankiety z kwotami ustalonych dla nich zaliczek opłat.

            W 2016 r. kupiliśmy od Dostawcy (PGK Żyrardów) 456.962 m3 wody dostarczonej do budynków mieszkalnych za kwotę 6,018 mln. zł. Kwota ta to druga pod względem wielkości pozycja w kosztach dostaw mediów do lokali, stanowiąca ponad 14 proc. ogółu kosztów.

            Mieszkańcy odebrali 449.765 m3 wody, co zarejestrowały wodomierze w ich lokalach za kwotę 5,871 mln. zł. Przy zarejestrowanych na dzień 31.12.2016 r. – 13.002 osobach zamieszkujących w zasobach spółdzielni, daje to średnie miesięczne zużycie na osobę w wysokości 2,85 m3 wody.

            Różnica pomiędzy ilością wody zarejestrowaną na wodomierzach głównych (zapłacona Dostawcy), a sumą wskazań wodomierzy lokalowych (za którą opłaty wnoszą mieszkańcy) stanowi tak zwaną „wodę osieroconą” – czyli nierozliczający się niedobór.

Wyniósł on w roku ubiegłym 11.197 m3 i stanowi 2,45%, całości dostarczonej wody.

To bardzo dobry wynik. Porównując go z rokiem 2015, niedobór wody za rok ubiegły zmniejszył się u nas o 31%. Z danych z kraju wynika, że niedobór nierozliczającej się wody jest zakładany w zakresie 0 ÷ 10%. Wynika on najczęściej z niedokładności metod pomiaru, niedopasowania i dużych bezwładności wodomierzy głównych (od Dostawcy), a często też z niekontrolowanych ubytków wody z instalacji wewnętrznej, w tym zwykłej kradzieży wody z ujęć przed wodomierzem lokalowym.

            U nas w niedalekiej przeszłości też notowaliśmy wskaźnik tego niedoboru powyżej 5%. Ale ciągle doskonalenie systemu odczytów, w tym wprowadzenie „odczytu zdalnego”, pozwalającego w jednym czasie odczytać wszystkie wodomierze w budynku a także wyegzekwowanie od Dostawcy zainstalowania wodomierzy głównych o tych samych właściwościach i dopasowanych parametrowo do sumy wodomierzy w lokalach – zminimalizowało te różnice.

            Ważne jest też by była utrzymywana ciągła sprawność wodomierzy lokalowych, których czas przydatności do użytkowania (okres ważności legalizacyjnej) to 5 lat.

Dlatego po okresie 5-letniej używalności wymieniamy aktualnie wodomierze w lokalach. Wodomierze te są wyposażone w nakładkę odczytującą, której okres używalności jest dwa razy dłuższy niż wodomierza i wynosi 10 lat. To dlatego firma wymieniająca wodomierze na zlecenie ŻSM, zdejmuje stare wodomierze wraz z nakładką, której przełożenie na nowy wodomierz i jej ponowne aktywowanie do pracy, odbywa się u producenta wodomierzy.

            Spółdzielnia płaci więc producentowi jedynie za wodomierz, nie płacąc za nakładkę, którą sfinansowano przy pierwszym zakupie.

            W tym kontekście dziwi nas zachowanie kilku mieszkańców, którzy w ostatnim okresie odmówili wymiany bądź zwrotu zużytych wodomierzy z nakładkami. Ci pierwsi będą rozliczani w kolejnym okresie ryczałtem, ci drudzy będą musieli zapłacić za nowe nakładki zainstalowane im na wymienionych wodomierzach w miejsce zatrzymanych przez nich. A jest to koszt rzędu 17 zł. za sztukę.

------------------------------------

            Analiza kosztów podgrzania wody w 98-u budynkach spółdzielczych wykazała, że koszt zakupu energii cieplnej niezbędnej dla tego celu wyniósł 2.765 mln. zl. Różnica 1035 zł. w stosunku naliczeń z zaliczek mieszkańców do poniesionych kosztów wskazuje, ze były one założone bardzo precyzyjnie.

            Całoroczna analiza kosztów podgrzania 1 m3 wody wykazuje, że:

● W dolnej granicy poniesionych kosztów do 15 zł. za 1 m3 znalazło się 47 budynków. W nich miesięcznie zużycie ciepłej wody  kształtuje się w przedziale od 1,49 ÷ 3,59 m3 na lokal.

● Kolejna grupa kosztów podgrzania w przedziale od 15 zł do 20 zł za m3, obejmuje też 47 budynków. W nich zużywano 1,44 ÷ 3,83 m3 wody na lokal.

● Najwyższa cena podgrzania 1 m3 wody w kwocie powyżej 20 zł/m3 dotyczy 4 budynków. W tych budynkach miesięczne zużycie wody na lokal zamyka się w przedziale 1,21 ÷ 1,88 m3

Rozliczenie kosztów i naliczeń z tytułu podgrzania wody w 2016 r. oraz uwzględnienie dodatniego wyniku bilansowego (za 2015r.) pozwala na wprowadzenie obniżki opłat za podgrzanie jaka będzie dokonana od 1 lipca br. Obniżka obejmuje 47 budynków.

Jednocześnie w 44 budynkach obniżona zostanie stawka gotowości instalacji c.w. Natomiast w 15-u budynkach podniesiona zostanie opłata za podgrzanie, a w 17-u budynkach za gotowość.

O nowych stawkach opłat informacje przekażemy mieszkańcom w przesłanych powiadomieniach.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu